Ao inscribirte entrarás a formar parte do programa.
Este desenvolverase durante 6 semanas nas que participarás en:

 

- Sesión de presentación.

- Autodiagnose do teu negocio que será avaliada por un equipo de técnicos.

- 9 sesións formativas de 90 minutos nas que se abordarán distintos temas para mellorar o teu negocio.

- Tutorías para implantar un plan de mellora do teu negocio.

Novas oportunidades para o comercio

Declaro que, para os efectos da efectiva prestación dos servizos do CIM e non desexando dar un tratamento anónimo á miña petición de servizo ou consulta, fun informado/a, nos termos do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, da incorporación dos meus datos persoais ao ficheiro dependente do Concello de Vilalba,  como  entidade  titular  do  CIM,  así  como  da  súa  finalidade, titularidade, xestión, condicións e consecuencias e, en especial, do dereito que me asiste a exercer o acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto de tales datos.

 

En consecuencia, sendo coñecedor/a de tal información e dereitos, manifesto a miña conformidade para a súa efectiva incorporación ao dito ficheiro.

©2020 Compite Vilalba. Concello de Vilalba